DORPSQUIZ WESEPE

  1. Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle teams en deelnemers aan Dorpsquiz Wesepe

  1. Teams

2.1 De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 8 personen. Er is geen maximum aan het aantal  personen gesteld. Hoe meer leden des te makkelijker het wordt de vragen te beantwoorden en de quiz binnen de gestelde tijd te voltooien.

2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Elke team verzint een teamnaam en wijst een goed doel aan waar het gewonnen prijzengeld naar toe gaat.

2.3 De teamcaptain van het team is woonachtig in Wesepe en is minimaal 18 jaar.

2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email of whatsapp en uitsluitend met de teamcaptain.

2.5 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één vooraf opgegeven adres in Wesepe en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de dorpsquiz deel te nemen. Dit hoeft niet het adres van de teamcaptain te zijn.

  1. Inschrijven

3.1 Inschrijving kan vanaf 1 september 2019 13:00 op dorpsquiz.wesepe.nl via het inschrijfformulier.

3.2 Bij aanmelding dient het team een teamnaam en de teamcaptain te vermelden, Het adres van waaruit de quiz wordt gespeeld kan op z’n laatst worden doorgegeven tijdens de quizdag bij het ophalen van het quizboek.

3.3 Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 1 oktober 2019 13:00.

3.4 De kosten voor deelname aan de dorpsquiz bedragen €25,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.

3.5 Het inschrijfgeld dient uitsluitend per bank betaald te worden o.v.v. de teamnaam waaronder jullie zijn ingeschreven EN de naam van de teamcaptain.

3.6 De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Dorpsquiz Wesepe het inschrijfgeld heeft ontvangen. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te worden voldaan. En minimaal 5 werkdagen voor de quizdag.

3.7 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

  1. Deelnemen

4.1 Op de quizdag vindt een informatiemoment plaats voor de teamcaptains om 12:50. De teamcaptain zal hierbij verplicht aanwezig moeten zijn in het Wapen van Wesepe.

4.2 Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsbriefing kan niet deelnemen aan Dorpsquiz Wesepe.

4.3 Tijdens het informatiemoment worden de officiële spelregels en het quizboek de voor Dorpsquiz uitgedeeld.

4.4 De organisatie stelt het quizboek op waarin alle vragen en opdrachten voor zijn opgenomen. Iedere teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizdag.

4.5 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

4.6 Teams worden geacht de vragenboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Wesepe staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Wesepe kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de score.

4.7 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats op het antwoordenformulier te worden ingevuld. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar met pen worden ingevuld. Niet leesbaar is niet geldig.

4.8 Het antwoordformulier is geen kladblok. Extra tekst wordt meegenomen in het antwoord en kan dus als foutief worden gescoord.

  1. Puntentoekenning en uitslag

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de weken na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de quizuitslag opgenomen.

5.3 De bekendmaking van de uitslag van zal plaatsvinden op 8 december 2019 13:00 in het Wapen van Wesepe.

5.5 De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

  1. Algemeen

6.1 Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz.

6.2 Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.

6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.4 Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Wesepe te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.

6.5 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

6.6 Wanneer je niet wil dat gemaakte foto’s en filmpjes via social media gedeeld worden mag je hiervoor contact opnemen met de organisatie. Dit kan voor, tijdens en na de Quiz. Wanneer je wilt dat een foto/video verwijderd wordt mag je contact opnemen met 06-39755157

-einde-