DORPSQUIZ WESEPE

Dit is de inleiding van het quizboek van de tweede editie van Dorpsquiz Wesepe! Het wordt weer een goed gevuld quizboek met maar liefst 100+ vragen. Probeer deze vragen allemaal te beantwoorden binnen een tijdsbestek van drie uur.   

Lees goed de spelregels door en maak er iets moois van. Denk erom dat om 16:00 uur het quizboek ingeleverd moet zijn bij de organisatie op locatie: Het Wapen van Wesepe. Quizboeken die na 16:00 uur ingeleverd worden, kunnen wij niet accepteren en dingen niet mee naar de prijzen.  

Organisatie Dorpsquiz Wesepe, 

Jessica Kloosterboer 
Henrike Flierman 
Gea Nieuwenhuis 
Marian Schaasberg 
Evelien Dommerholt 
Marijke Dommerholt 

dorpsquiz@wesepe.nl  

De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld op het antwoordformulier. Het antwoordformulier kun je vinden achter de laatste vraag in het quizboek. Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden. Alleen teams die hun quizboek tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen. Het antwoordformulier is geen kladblok. Extra tekst wordt meegenomen in het antwoord en kan dus als foutief worden gescoord.  

Alle 100+ vragen zijn verdeeld over 10 categorieën. De categorieën maken we vooraf niet bekend. Eén vraag kan uit meerdere subvragen bestaan, vandaar dat we spreken over 100+ vragen. 

Er zijn diverse vragen waar om actie’ gevraagd wordt. Hiervoor moet men het dorp in om op zoek te gaan naar het antwoord. Deze vragen zijn herkenbaar aan het uitroepteken.   

Tevens zijn er aan aantal opdrachten op bepaalde tijdstippen op locatie’. Voor alle opdrachten op locatie geldt: wees op tijd. Te laat betekent uitsluiting van deelname aan deze opdracht. Let op: opdrachten staan niet op tijdsvolgorde.  

Dit jaar hebben we meer dan vorig jaar de focus gelegd op de jeugd. We hebben bij de vragen met dit nieuwe icoon aangegeven welke goed door de jeugd uitgevoerd kunnen worden. Doe er je voordeel mee! Zet ze aan het werk. 

Ieder team mag een joker inzetten op één van de categorieën. De behaalde punten van die categorie tellen dan dubbel. Vul op de voorpagina in voor welke categorie je de joker in wil zetten. De joker mag niet ingezet worden op de categorie sponsorvragen. Het vergeten van dit onderdeel kan je veel punten kosten!!

 

Dorpsquiz Wesepe is een middag-vullende quiz waar je als team aan deelneemt. De grootte van het team mag zelf worden bepaald. Het is echter wel van belang dat men een groot en breed georiënteerd team samenstelt welke één teamcaptain aanwijst om de groep te vertegenwoordigen. Samen verzinnen zij een teamnaam en één goed doel aan waar het gewonnen prijzengeld heen gaat. Dit kan een landelijk of regionaal doel zijn maar bijvoorbeeld ook een team/buurt/straatfeest, vereniging of clubhuis.

TEAMCAPTAIN
Op de quizdag ontvangt de teamcaptain (welke zelf minimaal 18 jaar dient te zijn, en in Wesepe dient te wonen) het quizboek. Deze kan op een centraal punt in Wesepe op een vooraf vastgesteld tijdstip worden opgehaald, dit jaar zal dat ook weer Het Wapen van Wesepe zijn. Daarna gaat de teamcaptain terug naar een zelf gekozen ‘teamlocatie’ waar het team al zit te wachten. 

QUIZBOEK
Het quizboek bestaat uit een bonte mix aan vragen en opdrachten, met veelal een Weseper insteek. Denk hierbij aan vragen over het verleden en heden, algemene vragen, vragen over sport, cultuur en over “echte” Wesepenaren en echte Weseper zaken. De opdrachten hebben stuk voor stuk een ludiek karakter. Inlevingsvermogen en creativiteit zullen zwaar op de proef worden gesteld!

(BIJNA) ALLES MAG
Bij het beantwoorden van de vragen en uitvoeren van de opdrachten mag de groep gebruik maken van alle middelen, zoals internet, telefoon, camera, voicerecorder, tablets, boeken, etc. en mag je een beroep doen op vrienden en kennissen. Voor een groot aantal vragen is het nodig om het dorp in te gaan om antwoorden te vinden, of om op een vastgelegd tijdstip ergens aanwezig te zijn om het antwoord op de vraag te kunnen zien of horen. Hierbij mag men geen gemotoriseerde voertuigen gebruiken. Een (elektrische) fiets is wel toegestaan.

INLEVEREN
Op dezelfde middag op een vooraf afgesproken tijdstip moet het quizboek (en eventueel extra benodigde materialen) zo volledig als mogelijk weer worden ingeleverd, en in ieder geval in de juiste volgorde!. Te laat ingeleverde quizboeken tellen niet mee in de puntentelling. Kapotte, incomplete of chaotische boeken krijgen puntenaftrek. Het bestuur trekt zich vervolgens terug om de score te bepalen. Er wordt een 1e, 2e, 3e, poedel en onlineprijs bepaald. Deze prijzen zullen een aantal weken later bekend gemaakt worden tijdens de prijsuitreiking.